“KONGURENT SO'ZLAR LUG`ATI”

12:14, 09.01.2018      

6d0414259e-O'zbek tilshunosligi kafedrasida bugungi kunda sistem tilshunoslik, pragmalingvistika, matn tilshunosligi, stilistika muammolari yo`nalishlari qatorida qiyosiy tilshunoslik yo`nalishida ham ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbek va tojik tillarini qiyoslagan holda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan kafedra tayanch doktoranti Zokirova Sohibaxonning “O'zbek va tojik tillaridagi qisman kongruent so`zlar lug`ati” nashr qilindi. Ushbu lug`at o`zbek va tojik tiliga mansub imlosi o`zgargan so`zlar haqida ma`lumot beradi.