Dars jadvali

Chaqiriqqacha harbiy ta'lim dars jadvali Chaqiriqqacha harbiy ta'lim dars jadvali (yuklab olish)

Chet tillari fakulteti dars jadvali Chet tillari fakulteti dars jadvali(yuklab olish)

Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti dars jadvali Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti dars jadvali (yuklab olish)

Filologiya fakulteti dars jadvali Filologiya fakulteti dars jadvali (yuklab olish)

Fizika-matematika fakulteti dars jadvali Fizika-matematika fakulteti dars jadvali (yuklab olish)

Jismoniy madaniyat fakulteti dars jadvali Jismoniy madaniyat fakulteti dars jadvali (yuklab olish)

Pedagogika fakulteti dars jadvali Pedagogika fakulteti dars jadvali (yuklab olish)

Tarix fakulteti dars jadvali Tarix fakulteti dars jadvali (yuklab olish)

Tabiiy fanlar fakulteti dars jadvali Tabiiy fanlar fakulteti dars jadvali (yuklab olish)