Univeristet kengashi materiallari

O'zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi Farg`ona davlat universiteti kengashining 1-yig`ilishi bayoni

Yuklab olish (1-yig`ilishi bayoni)

O'zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi Farg`ona davlat universiteti kengashining 2-yig`ilishi bayoni

Yuklab olish (2-yig`ilishi bayoni)